ภัยพิบัติสารพิษ ไม่จำกัดแค่ท่าทางในรูปแบบศิลปะการต่อสู้

ภัยพิบัติสารพิษ

ภัยพิบัติสารพิษ กลเม็ดในวงการมวยปล้ำ

ภัยพิบัติสารพิษ สำหรับ นักมวย ปล้ำเอเชีย ในสหรัฐ อเมริกา ไม่มีกล เม็ดไหน ได้รับความ นิยมมากกว่า สายหมอก
แห่งเอเชียหรือ “สารพิษ” ที่พ่น ใส่หน้า คู่ต่อสู้

แต่คุณเคย ฉุกคิด หรือไม่ว่า ทำไม ชาวเอเชีย ต้องใช้ สารพิษ แล้วที่ มาของ อาวุธชนิด นี้มาก จากไหน ค้นหา สิ่ง
ที่อยู่ เบื้องหลัง สารพิษ ในวงการ มวยปล้ำ

ตั้งแต่ ความหมาย ของพิษ แต่ละสี จนถึงการ แสดงภาพ แทนของปี ศาจจากโลก ตะวันออก ที่ชาว อเมริกา หวาด
กลัว หากถามว่า ทะเลหมอก เอเชียถือ กำเนิดใน วงการมวย ปล้ำตั้ง แต่เมื่อไร ?

คำตอบคือ เกือบ 40 ปีที่ผ่านมา แม้จะบอก ชัดเจนว่า นี่คือ อาวุธลับ จากทวีปเอเชีย แต่ความจริง ทะเลหมอก เอเชีย
มีต้นกำเนิด จากประเทศ สหรัฐอเมริกา

ภัยพิบัติสารพิษ

จากไอเดีย ของโปรโมเตอร์ รายหนึ่ง ที่ต้องการ สร้างคาแรก เตอร์นักมวย ปล้ำชาว ญี่ปุ่น ที่แข็งแกร่ง ดุจดั่งปีศาจ
ความโด่ง ดังของ เดอะ เกรท คาบูกิ

ส่งผลให้ ภาพจำของ นักมวยปล้ำ ญี่ปุ่น ต่อคนอเมริกัน ในช่วงเวลานั้น คือปีศาจ ร้ายที่ ลึกลับ และน่ากลัว ซึ่งสวน
ทางกับ สิ่งที่เกิดขึ้น ในบ้านเกิด ของพวกเขา ที่นักมวย ปล้ำญี่ปุ่น ถูกเชิดชู เป็นฮีโร่ ดูบอลสด

ด้วยคาแรก เตอร์เหนือ จินตนาการ เช่น หน้ากากเสือ หรือ จูชิน ทันเดอร์ ไลเกอร์ พิษร้าย จากเอเชีย ยังคงการใช้
งานอย่าง แพร่หลาย ถึงปัจจุบัน ทั้งในสหรัฐ อเมริกา และญี่ปุ่น

โดยบริบท เบื้องหลัง การใช้งาน ในแต่ละประเทศ แตกต่าง กันไป

ในประเทศ ญี่ปุ่น ไม่มีความ หมายมากกว่า “อาวุธของ ตัวโกง” ที่สร้างคาแรก เตอร์นักมวย ปล้ำฝ่าย อธรรมให้มี
อาวุธ หรือท่า มวยปล้ำสก ปรกประจำตัว เอาไว้ใช้เล่น งานคู่ต่อสู้ อย่างน้อย คนละ 1 ท่า

นักมวยปล้ำ ที่ที่ใช้ งานคือ บูชิ นักมวย ปล้ำหน้ากาก สังกัดทีม การพ่นพิษ ของนักมวย ปล้ำรายนี้ ไม่มีความ แตก
ต่างจาก การพ่น เหล้าของ โยชิโนบุ คาเนมารุ นักมวย ปล้ำสังกัด เพียงแค่ เปลี่ยนสิ่ง ของที่ใช้ “โกง” คู่ต่อสู้ ให้

แตกต่าง ตามคาแรกเตอร์ ของนักมวยปล้ำ สำหรับมวย ปล้ำใน สหรัฐอเมริกา ถือเป็นภาพ แทนชาว เอเชียที่ เป็น
ผู้ร้าย เหมือนเคย แม้ไม่เสนอ ภาพรุนแรง เป็นปีศาจ ภัยพิบัติสารพิษ

ภัยพิบัติสารพิษ

แต่การใช้ ช่วยเพิ่มความ รุนแรงใน คาแรกเตอร์ ของนักมวยปล้ำ เห็นได้ชัด จากกรณีที่ อาสึกะ นักมวย ปล้ำหญิง
ชาวญี่ปุ่น เริ่มต้นพ่น สารพิษใส่ คู่ต่อสู้ ทันทีที่พลิก บทบาทเป็น ฝ่ายอธรรม

แทนที่ จะใช้ แทคติกนี้ ตั้งแต่เริ่ม ต้นที่เธอ ยังเป็นฝ่าย ธรรมะทั้งที่ ความจริง ลอร์ด เทนไซ หรือ ไจแอนท์ เบอร์
นาร์ด ไม่เคย ใช้สาร พิษเลย ตลอดระยะ เวลา 6 ปี

แต่ทัน ทีที่เปิด ตัวในฐานะ นักมวยปล้ำ ฝ่ายอธรรมจ ากญี่ปุ่น เลือกให้เขาใช้ เพราะมันสอด คล้องกับ คาแรกเตอร์
“ภัยพิบัติจาก โลกตะวัน ออก” ของลอร์ด เทนไซ นักสู้ผู้ไร้เทียมทาน | ศิลปะการต่อสู้ญี่ปุ่น

Share:

Author: admins